KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehdot

Tätä sivustoa ylläpitää AkzoNobel, jota kutsutaan nimityksellä ”Verkkosivuston omistaja” (jäljempänä ”AkzoNobel” tai ”me”). AkzoNobel on rekisterinpitäjänä kaikkien tämän verkkosivuston kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä.

Käytettävyys


Tätä sivustoa ylläpitää AkzoNobel, jota kutsutaan nimityksellä ”Verkkosivuston omistaja” (jäljempänä ”AkzoNobel” tai ”me”). Tälle sivustolle pääsyä ja sivuston käyttöä koskevat seuraavat käyttöehdot. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot ilman rajoituksia tai ehtoja. Lisäehtoja voidaan soveltaa, jos teet tilauksia verkkosivuston kautta.

Immateriaalioikeudet


Ellei toisin mainita, kaikki tämän sivuston sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien oikeudet tekstiin, kuviin, ääneen, videoihin, html-koodiin ja painikkeisiin (jäljempänä ”Tiedot”) kuuluvat AkzoNobelille ja/tai sen konserniyhtiöille. Näihin oikeuksiin kuuluvat, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki AkzoNobelin ja/tai sen konserniyhtiöiden tekijänoikeudet, kauppanimet ja tavaramerkit.

Minkään tällä sivustolla olevan ei pitäisi tulkita antavan epäsuorasti tai muutoin, mitään lisenssiä tai oikeutta mihinkään tekijänoikeuteen, patenttiin, tavaramerkkiin tai muuhun AkzoNobelin tai kolmannen osapuolen omistamaan oikeuteen.

Tiedot ja vastuu


Tällä sivustolla olevat tiedot ovat maksuttomia ja vain informatiivisiin tarkoituksiin tarkoitettuja, eivätkä ne luo mitään liiketoimintasuhdetta tai ammattipalvelusuhdetta sinun ja AkzoNobelin välille. Tämä sivusto ja tiedot tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”, eikä AkzoNobel esitä mitään väitteitä tai myönnä mitään takuuta tästä sivustosta tai mistään sivustosta tai palvelusta, joihin pääsee tämän sivuston kautta. AkzoNobel kiistää nimenomaisesti kaikki suorat tai välilliset takuut, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, välilliset takuut kauppakelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja loukkaamattomuudesta. AkzoNobel ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä, välillisistä tai muista vahingoista (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, voittojen menetykset, liiketoiminnan keskeytyminen, ohjelmistojen tai tietojen menetykset) riippumatta toiminnan muodosta tai siitä, onko kysymyksessä sopimus, rikkomus, laiminlyönti, seurausvastuu tai muu tällä sivustolla syntyvä tai siihen liittyvä, tai tieto johon pääsee tältä sivustolta tai miltä tahansa sivustolle linkitetyltä sivustolta tai niiden kopiointi, näyttäminen tai käyttö.

Taloudelliset tiedot


Tämä verkkosivusto voi sisältää taloudellisia tietoja. Nämä taloudelliset tiedot, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, osakekurssit, on tarkoitettu vain yleisiin informatiivisiin tarkoituksiin. AkzoNobel ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tällaisten taloudellisten tietojen paikkaansapitävyyden tai oikeellisuuden puutteista. Taloudellisten tietojen julkaiseminen tällä sivustolla, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, vuosikertomukset tai tilinpäätökset, eivät muodosta virallista julkaisua eivätkä ole sitovia.

Tämä verkkosivusto ja tiedot eivät ole kutsu tai tarjous sijoittaa AkzoNobelin arvopapereihin, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, osakkeisiin tai velkakirjoihin. Tämän verkkosivuston kävijöiden ei pitäisi perustaa päätöstään sijoittaa AkzoNobelin arvopapereihin tai käydä kauppaa niillä tähän verkkosivustoon tai tällä verkkosivustolla julkaistuihin tietoihin. Tuleva kehitys ja tulevat tulokset voivat poiketa huomattavasti tällä verkkosivustolla tai tämän verkkosivuston tiedoissa julkaistuista näkemyksistä, mielipiteistä tai odotuksista.

Kolmansien osapuolten tiedot


Kolmansilta osapuolilta peräisin olevat tiedot edustavat näiden kolmansien osapuolten henkilökohtaisia mielipiteitä. AkzoNobel ei ole vastuussa tällaisista tiedoista. Sivustolla olevat linkit voivat johtaa palveluihin tai sivustoille, jotka eivät ole AkzoNobelin ylläpitämiä. Tällaisia muita palveluita tai sivustoja ei arvioida tai taata, eikä AkzoNobel ota mitään vastuuta tällaisista muista sivustoista tai palveluista. Linkki toiseen sivustoon tai palveluun ei ole kyseisen sivuston tai palvelun suositus. Tällaisella sivustolla annetun tiedon tai minkä tahansa tämän sivuston linkittämän sivuston tai palvelun käyttäminen on omalla vastuullasi.

Luottamuksellisuus ja luvattomat ideat


Olet velvollinen noudattamaan sen maan lakeja, josta siirryt tälle sivustolle. Hyväksyt, että et pääse tälle sivustolle tai voi käyttää sivuston tietoja tämän maan lakien vastaisesti. Sivuston kautta lähettämiäsi tietoja ei pidetä luottamuksellisina tai omistusoikeudellisina, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Vakuutat, että sinulla on lailliset oikeudet toimittaa tällaisia tietoja, ja hyväksyt, että et saa lähettää mitään tietoja, joihin sinulla ei ole laillisia oikeuksia. Internetin avoimen luonteen vuoksi suosittelemme, että et lähetä mitään luottamuksellisina pitämiäsi tietoja.

AkzoNobel ei ota vastaan mitään ideoita, vakiintuneiden liikesuhteiden ulkopuolelta. Haluamme suojella nykyisiä asiakkaitamme ja itseämme, ja suhtaudumme tällaisten asiakirjojen lähettämiseen erittäin varovasti. Tärkeää on myös huomata, että ilman selkeää liikesuhdetta AkzoNobel ei voi käsitellä eikä käsittele tällaisia lähetyksiä luottamuksellisesti. Älä siis toimita AkzoNobelille mitään luvattomia ideoita tämän verkkosivuston kautta. Mitkään AkzoNobelille aiemmin olemassa olleen ja dokumentoidun luottamuksellisen liikesuhteen ulkopuolella paljastetut ideat eivät ole luottamuksellisia, joten AkzoNobelilla on oikeus kehittää, käyttää, kopioida ja/tai hyödyntää kaupallisesti niitä tai samankaltaisia ideoita täysimääräisesti ja ilman mitään korvausta tai velvoitteita sinua kohtaan. Jos tarkistaminen on kuitenkin tarpeen AkzoNobelin oman harkinnan mukaan, on selvää, että AkzoNobel ei ole velvollinen suojaamaan ideasi luottamuksellisuutta tai korvaamaan sinulle mitään sen julkaisemisesta tai käyttämisestä. Lähettämällä idean tai muun yksityiskohtaisen lähetyksen AkzoNobelille tämän verkkosivuston kautta hyväksyt ilmoitetun käytännön ehdot.

Osien riippumattomuus


Jos nämä käyttöehdot ovat osittain pätemättömät tai muuttuvat osittain pätemättömiksi, jäljellä olevat ehdot sitovat osapuolia edelleen. Sopimusosapuolet korvaavat pätemättömät osat säännöillä, joilla on oikeusvaikutukset, ja jotka vastaavat pätemättömiä osia mahdollisimman hyvin ottaen huomioon näiden käyttöehtojen sisällön ja tarkoituksen.

Jos näiden käyttöehtojen käännös poikkeaa alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta, englanninkielinen versio on ensisijainen.

Sovellettava laki ja lainkäyttöalue


Näihin käyttöehtoihin sovelletaan yksinomaan sen maan lakeja, jossa AkzoNobel on perustettu. Kaikki näiden käyttöehtojen yhteydessä syntyvät riidat, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, niiden olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat riidat, ratkaistaan edellä mainitun maan toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

Fetching the data, plz wait..